Loading Events

« All Events

Campaign launch rally: Our NHS – born in Wales!

July 5 - 7:00 PM - 9:30 PM

Join us on Tuesday 5th July at 7PM live on The People’s Assembly Wales Facebook page for the public launch of our new campaign: OUR NHS – BORN IN WALES

Ymunwch â ni nos Fawrth 5ed Gorffennaf am 7PM yn fyw ar dudalen Facebook Cynulliad y Bobl Cymru ar gyfer lansiad cyhoeddus ein hymgyrch newydd: EIN GIG – GENI YNG NGHYMRU

Speakers will include leading trade unionists, health campaigners, disabled people’s rights campaigners, social care and support and more!

There will also be a closed Zoom discussion following the rally AT 8PM where we invite all interested parties to come along and have their say. Zoom link to follow.

What better day than the NHS’ Birthday to launch a new campaign in Wales aimed to unite all health campaigns to defend and protect NHS, social care and support services in Wales for our future generations. Our NHS in Wales is under threat. Our demands are nothing less than a return to the original founding principles of the NHS:

 • Reversal of all privatisation within the Welsh NHS
 • Reversal of all cuts and downgrades
 • Fair pay, decent conditions and appropriate training for all NHS staff

The campaign which is being led by People’s Assembly Wales is already supported by:

 • Unite the Union Wales
 • Unite Communities Wales
 • Unite Communities West Wales Branch
 • Disabled People Against Cuts (DPAC)
 • Keep Our NHS Public (KONP)
 • Socialist Health Association Cymru (SHA Cymru)
 • Swansea Trades Council
 • Mairead Canavan – NEU Wales Executive member
 • Elizabeth McLean – NEU Wales Executive member
 • Cerith Griffiths – FBU Wales Executive member
 • Pasty Turner – Unite Wales executive member
 • Fire Brigades Union Wales (FBU Wales)
 • Social Workers Union – SW

We expect many more trade unions and campaigns in Wales to follow suit and support this much needed campaign.

See our Launch statement here: https://docs.google.com/document/d/1qwqSQcZxRTnXza0qn3ac-0ya9IIzeDk5PxUxH8BA5i5E/edit?usp=sharing

————————–

Ymunwch â ni nos Fawrth 5ed Gorffennaf am 7PM yn fyw ar dudalen Facebook Cynulliad y Bobl Cymru ar gyfer lansiad cyhoeddus ein hymgyrch newydd: EIN GIG – GENI YNG NGHYMRU

Bydd y siaradwyr yn cynnwys undebwyr llafur blaenllaw, ymgyrchwyr iechyd, ymgyrchwyr hawliau pobl anabl, gofal cymdeithasol a chymorth a mwy!

Bydd trafodaeth gaeedig ar Zoom hefyd yn dilyn y rali AM 8PM lle byddwn yn gwahodd pawb sydd â diddordeb i ddod draw i ddweud eu rhan.

CYSWLLT YMUNO YMA:

Pa ddiwrnod gwell na penblwydd y GIG i lansio ymgyrch newydd yng Nghymru gyda’r nod o amddiffyn y GIG, gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymorth yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae ein GIG yng Nghymru dan fygythiad. Nid yw ein gofynion yn ddim llai na dychwelyd at egwyddorion sefydlu gwreiddiol y GIG:

• Gwrthdroi holl breifateiddio o fewn GIG Cymru
• Gwrthdroi pob toriad ac israddiad
• Tâl teg, amodau gweddus a hyfforddiant priodol i holl staff y GIG

Mae’r ymgyrch sy’n cael ei harwain gan Gynulliad y Bobl Cymru eisoes yn cael ei chefnogi gan:

 • Uno Undeb Cymru
 • Uno Cymunedau Cymru
 • Uno Cangen Cymunedau Gorllewin Cymru
 • Pobl Anabl yn Erbyn Toriadau (DPAC)
 • Cadw Ein GIG yn Gyhoeddus (KONP)
 • Cymdeithas Iechyd Sosialaidd Cymru (SHA Cymru)
 • Cyngor Llafur Abertawe
 • Mairead Canavan – Aelod Gweithredol NEU Cymru
 • Elizabeth McLean – Aelod Gweithredol NEU Cymru
 • Cerith Griffiths – Aelod Gweithredol Undeb Rygbi Cymru
 • Pasty Turner – aelod gweithredol Unite Cymru
 • Undeb Brigadau Tân Cymru (FBU Cymru)
 • Undeb y Gweithwyr Cymdeithasol – SWU

Disgwyliwn i lawer mwy o undebau llafur ac ymgyrchoedd yng Nghymru ddilyn yr un peth a chefnogi ymgyrch hon y mae mawr ei hangen.

Gweler ein datganiad Lansio yma: https://docs.google.com/document/d/1qwqSQcZxRTnXza0qn3ac-0ya9IIzeDk5PxUxH8BA5i5E/edit?usp=sharing

Details

Date:
July 5
Time:
7:00 PM - 9:30 PM